Sponzori

Dobrý deň

Na úvod chcem všetkým popriať všetko dobré do roka 2021.

Vzhľadom na súčasnú situáciu v našej krajine nemôžeme začať tréningový proces vo vopred určenom čase. O začiatku tréningového procesu budeme informovať po ukončení lockdownu v našej krajine. Verím, že všetci ste prežili pokojné sviatky v kruhu Vašich najbližších.

Naši športovci, aj napriek nemožnosti trénovania, doma cvičia, resp. robia niečo pre seba samostatne. Tréneri sa budú hlásiť cez aplikáciu WhatsApp, kde nahrajú online tréning.

Poprosím neuhrádzať platbu za členské na starý účet MBANK, nové číslo účtu je: SK13 0200 0000 0043 6511 7859
Ak niekto tak urobil, platby budú musieť byť ručne zapísané na meno hráča/platiteľa. K dispozícii bude aj zoznam o uhradených platbách. Obdobie za ktoré sa uhrádza je 5 mesiacov.

Aktuálne je obdobie platenia dane z príjmu za rok 2020 a možnosti poukázať 2% dane verejnoprávnym neziskovým organizáciam. Touto cestou Vás klub ŠKH AGROKARPATY PEZINOK chce požiadať o venovanie tejto Vašej dane nášmu novozaloženému združeniu, ktoré sme zaregistrovali notárskou komorou do zoznamu prijímateľov. Ak máte známych, ktorí nevedia komu poskytnúť 2% dane, môžete preposlať nižšie uvedené informácie.

V mene nášho klubu vopred veľmi pekne ďakujem.

Názov: Slovenské športové združenie

Forma: Občianske združenie

IČO: 52974235

Ulica: Podunajská 12542/23F

Mesto: Bratislava – mestská časť Podunajské Biskupice

PSČ: 821 06

Okres: Bratislava II

Štát: Slovenská republika

Účet: SK08 0200 0000 0043 8269 7453

Banka: Všeobecná úverová banka

S pozdravom Mgr. Katarína Féderová, ŠKH AGROKARPATY PEZINOK

Tel: 0940 604 817/0917 678 922

Handball Club Pezinok