Sponzori

Dobrý deň

Na úvod chcem všetkým sponzorom poďakovať.

Aktuálne je obdobie platenia dane z príjmu za rok 2022 a možnosti poukázať 2% dane verejnoprávnym neziskovým organizáciám. Touto cestou Vás Handball Club Pezinok chce požiadať o venovanie tejto Vašej dane nášmu novozaloženému občianskemu združeniu, ktoré sme zaregistrovali notárskou komorou do zoznamu prijímateľov. Ak máte známych, ktorí nevedia komu poskytnúť 2% dane, môžete preposlať nižšie uvedené informácie.

V mene nášho klubu vopred veľmi pekne ďakujem.

podrobnejšie info ako postupovať tu:

2-percenta

Mediálni sponzori:

LED obrazovky

vista real
OC PLUS

Sponzori:

Logo Lekaren PLUS - zelene
Lekáreň Plus Pezinok
Handball Club Pezinok
Verified by MonsterInsights