Kontakty

Handball Club Pezinok

Občianske združenie

Sídlo: Na Bielenisku 4, 902 01 Pezinok, Slovenská republika

Registrácia: IČO 35605472, DIČ: 2021353455

Bankové spojenie: SLSP, a.s. Pezinok      Číslo účtu: SK32 0900 0000 0000 1919 1556

_____________________________________________________________________

Facebook

organizačný pracovník pre súťaže SHZ – muži 1.liga a dorastenci 2. spojená liga

Ing. Michal Baďura

Tréner družstva starších žiakov

Tel: 0917 870 545

Email: badura@elektrovytahy.sk

_____________________________________________________________________

organizačný pracovník

Ing. arch. Martin Šipoš

Zodpovedný vedúci družstva družstva starších žiakov

Tel: 0903 757 165

Email:  sipos.handballclub.pk@gmail.com

_____________________________________________________________________

organizačný pracovník pre súťaže SHZ – muži 1.liga a dorastenci 2. spojená liga

Ing. Milan Šimovič

Prezident klubu

Tel: 0905 234 708

Email: milansimovic662@gmail.com

_____________________________________________________________________

organizačný pracovník pre súťaž SHZ – ženy 2.liga

Ing. Roland Karkó

Zodpovedný vedúci mužstva starších žiačok

Tel: 0905 327 402

Email: roli.karko@gmail.com

_____________________________________________________________________

organizačný pracovník pre súťaž SHZ – ženy 2.liga

Andrea Thuringerová

Tel: 0901 701 136

Email: andrea.thuringerova2@gmail.com

_____________________________________________________________________

šéftréner a metodický pracovník pre prácu s mládežou

Mgr. Dušan Baďura ml.

tréner dorastu

Tel: 0907 549 817

Email: badura@elektrovytahy.sk

Handball Club Pezinok